KCS Particulier

Voor een schoon en streeploos resultaat!

Reiniging van dakgoten

Het reinigen van uw dakgoten en platte daken is van groot belang. Bladeren, takken, mos, vogelnesten, dakpangruis en slib kunt u aantreffen in uw dakgoten. Vaak is het lastig en gevaarlijk om zelf uw dakgoten te legen. Als het hemelwater niet goed afgevoerd kan worden, kunnen er lekkages ontstaan. U kunt vochtproblemen gaan krijgen als het hemelwater langs uw gevel stroomt. Dit is moeilijk te bestrijden en het brengt hoge kosten met zich mee. Als u houten kozijnen heeft of als het dak van uw pand is afgewerkt met hout, kan houtrot ontstaan. Stilstaand water kan zorgen voor stankoverlast en extra overlast van muggen. Voorkom lekkages en houdt uw gevel, ramen en bestrating schoon. Voorkomen is beter dan genezen! Wij adviseren u om uw dakgoten minimaal eenmaal per jaar na de herfst te laten legen en reinigen.