KCS Particulier

Voor een schoon en streeploos resultaat!

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn enorm in opkomst. Mensen zijn steeds bewuster met het milieu en met het verbruik van energie bezig. Waar niet altijd bij wordt stilgestaan, is dat juist daarom reiniging van zonnepanelen heel belangrijk is. U heeft ze immers aangeschaft om energie op te wekken. Zonnepanelen die vervuild zijn hebben een negatief effect op het rendement, omdat de cellen minder licht opvangen. Zonnepanelen zijn vaak vervuild door invloed van o.a. algen, mos, uitwerpselen van vogels, atmosferische vervuiling en weersinvloeden. Vaak wordt beweerd dat zonnepanelen door de regen worden gereinigd, maar dit is slechts gedeeltelijk waar. Stof, uitwerpselen van vogels en andere verontreinigingen zullen op uw zonnepanelen achter blijven. Wij maken gebruik van speciale borstels waardoor er geen krassen op uw zonnepanelen achterblijven. Meerdere studies hebben aangetoond dat een installatie die niet gereinigd is, per jaar 2-3% aan rendement verliest. TNO-studie heeft aangetoond dat vervuiling van zonnepanelen een duidelijk effect kan hebben op het rendement ervan. Dit onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat het rendement van vieze zonnepanelen na één jaar tijd kan dalen met 4,4% tot 7,7%. Wij adviseren u om minimaal eenmaal per jaar uw zonnepanelen in het voorjaar te laten reinigen.

 

Hotspots

Bladeren en uitwerpselen van vogels kunnen puntvervuilingen veroorzaken. Puntvervuilingen zorgen voor een verminderde opbrengst, omdat het oppervlak wordt bedekt. Daarnaast kunnen ze ook aanleiding geven tot het zogenaamde "hotspot effect". Hotspots zou je letterlijk kunnen vertalen als "plaatselijke oververhitting". Hotspots zijn delen van uw zonnepaneel waar geen stroom wordt opgewekt, terwijl de rest van hetzelfde zonnepaneel wel stroom produceert. Zonnepanelen zijn serieel aangesloten, dus ook door het bedekte gedeelte zal stroom moeten gaan. Een seliciumplaatje dat geen stroom opwekt en waar wel stroom doorheen moet, gaat zich gedragen als weerstand. Indien stroom door weerstand wordt geduwd, ontstaat er opwarming. Dit effect wordt vooral beschreven i.v.m. schaduwwerking op de zonnepanelen. De opwarming kan op zonrijke dagen zo hoog oplopen dat het zonnepaneel blijvende schade ondervindt of zelfs volledig verloren gaat.

 

Wilt u meer rendement halen uit uw zonnepanelen? Neem dan contact met ons op!